Spotkanie węzła wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie wojewódzkiego węzła Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego.

Podczas spotkania przedstawiony zostało model doradztwa popytowego oraz możliwości zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego. W trakcie spotkania dyskutowano w  jaki sposób model popytowy doradztwa przenosi uwagę z dostępnej oferty edukacyjnej na faktyczne potrzeby pracodawców, jak kształtuje się aspiracje mieszkańców do potrzeb pracodawców. Dyskutowano na temat możliwości zastosowania modelu w projekcie praz w działaniach szkół. Członkowie sieci dyskutowali i opracowali założenia do programów zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze w obszarze działań doradczych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele CEN w Białymstoku, CEN w Suwałkach, WUP Białystok,  Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku, Podlaskiej Komendy OHP, Agencji Zatrudnienia Open Education, eksperci BFKK oraz powiatowi konsultanci działań doradczych i  oraz Subregionalni Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego. Spotkanie poprowadził Dyrektor CEN- Konsultant Wojewódzki Ryszard Chodyniecki.

 

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego, którego celem jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt współfinansowany z ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.