Spotkanie z grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W dn. 22.09 2021r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji.

Temat  przewodni spotkania to realizacja usługi w latach 2018 – 2020  oraz plany i stan realizacji wskaźników w 2021r oraz plany wykorzystania laboratorium oraz boxów walidacyjnych w CKU. Przeanalizowano przeprowadzone doradztwo oraz trudności napotkane podczas pracy w okresie pandemii w związku z zmieniającymi się obostrzeniami.  Wstępnie ustalono, iż kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się  w listopadzie 2021r. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.