Staże specjalistyczne w BFKK

Z końcem stycznia 2019r. zakończyliśmy trzymiesięczne staże specjalistyczne na stanowiskach specjalisty ds. finansów i administracji oraz specjalisty ds. zarządzania projektami. 5 lutego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące w którym oprócz Zarządu BFKK  uczestniczyli również opiekunowie stażystów.  Podczas stażu, stażyści nabyli wiedzę dotyczącą lokalnego rynku pracy i sytuacji absolwentów szkół zawodowych na tym rynku oraz zapoznali się z systemem szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim, uczestniczyli również w merytorycznych szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez Ekspertów Węzłowych i Zarząd BFKK w zakresie obszarów kluczowych działalności Fundacji.

W okresie odbywania stażu, stażyści  wykazali się wysoką kulturą osobistą, sumiennie wykonywali powierzone jej obowiązki, dali się poznać jako osoby kompetentne, łatwo dostosowujące się do nowych okoliczności. Wykazali się ogromną cierpliwością i dokładnością w wykonywaniu zadań. Chętnie włączali się w realizację zadań projektowych wykonując również inne zadania wspierając cały zespół Fundacji.

Staże były uczące nie tylko dla stażystów, ale również dla zespołu ekspertów  i administratorów. Dziękujemy za wspieranie w realizacji zadań i inspirację do nowych wyzwań. Wierzymy, iż umiejętności zdobyte w naszej Fundacji będą wspaniałym początkiem w budowaniu swoich kompetencji zawodowych.