Szkolenia KOORDYNATORÓW 50+ 14-15 maja oraz 21-22 maja br. w ramach projektu NAWIGACJA 50+

W dniach 14-15 maja i 21-22 maja br. w Hotelu ALBATROS w Serwach k. Augustowa odbędą się szkolenia KOORDYNATORÓW 50+ z przedsiębiorstw/organizacji  w ramach testowania narzędzi modelu KOMPASU 50+ w projekcie „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.