Szkolenie dla Lokalnych Partnerstw 50 plus WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

INFORMACJA NT. SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA / WYDARZEŃ W PROJEKCIE – Szkolenie dla Lokalnych Partnerstw 50 plus WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 

Informacja nt. harmonogramu wsparcia w projektach_dolnoslaskie