szkolenie komputerowe ECDL BASE

ZDZ Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym ECDL BASE w ramach projektu “Pracownik na miarę- doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”.

Projekt jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Po ukończeniu naszego kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego ECDL uzyskasz Certyfikat umiejętności komputerowych na poziomie podstawowym w zakresie czterech modułów:

– podstawy pracy z komputerem,

– podstawy pracy w sieci,

– przetwarzanie tekstów,

– arkusze kalkulacyjne.

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności komputerowe i zdobyć Certyfikat uznawany przez pracodawców w Polsce i innych krajach.

liczba godzin: 80
start: luty 2021
forma: stacjonarne
miejsce: Sienkiewicza 77 (budynek ZDZ)
prowadzący: Instruktor kursów komputerowych z wieloletnim doświadczeniem.

Każdy uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe oraz a osoby spoza Białegostoku dodatkowo zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

-Monika Jakubecka

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

tel. kom. 608 721 920  tel. 85 675 48 00