Targi edukacyjne

MIEJSCE: Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1.

CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego. Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego. Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście
przyszłego zatrudnienia.

plakat Białystok