TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE – subregion BIELSKI

Targi w ramach projektu “Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” skierowane są do uczniów szkół podstawowych,  w szczególności do uczniów klas 7 i 8 w celu zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych, a także przygotowania się do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach wzmacniało kształtowanie się postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz wzmacniały samoświadomość młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

Podczas targów dopisała frekwencja zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i wśród zaproszonych gości, którzy licznie wypełnili budynek Hotelu Unibus. Na 15 stanowiskach swoje oferty przedstawiły szkoły branżowe, technika, pracodawcy i instytucje rynku pracy i edukacyjne z subregionu bielskiego, które zachęcały uczniów szkół podstawowych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego. Uczniowie mieli okazję sprawdzić w jednym miejscu ofertę kształcenia w zawodach z powiatu bielskiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego a także potrzeby pracodawców  w zakresie zapotrzebowania na kompetencje i korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Targi były również okazją do wręczenia nagród za udział w konkursie filmowym „NAKRĘĆ się na ZAWÓD uczniów z subregionu bielskiego.