targi edukacyjno-zawodowe subregionu bielskiego

Już w czwartek 7 kwietnia 2022 r. w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”  w godzinach 10.00 – 14.00 serdecznie zapraszamy młodzieży ze szkół podstawowych do udziału w targach edukacyjno-zawodowych subregionu bielskiego które odbędą się w Hotelu Unibus przy ul. Widowskiej 4 w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy w szczególności klas 7 i 8 do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych (branżowych i techników), a także przygotowanie się do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach wzmacnia także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

 

Na stoiskach swoją ofertę zaprezentują:

   Branżowa Szkoła I stopnia w Siemiatyczach

 • Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
 • Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach
 • Technikum Leśne w Białowieży
 • Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 • Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim
 • Oddział Przygotowania Wojskowego – I LO w Hajnówce
 • Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
 • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
 • Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • PRONAR Sp. z o.o.
 • DANWOOD S.A. Bielsk Podlaski
 • Unibep S.A.
 • Cztery Pory Roku Sp. z o.o