TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE W BIELSKU PODLASKIM

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w Białymstoku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się  subregionalne targi edukacyjno – zawodowe w Bielsku Podlaskim.

Targi skierowane były głównie do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, stojących przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. W sali bankietowej „IWONKA” na stanowiskach wystawienniczych zaprezentowały się szkoły zawodowe i branżowe, pracodawcy oraz instytucje z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, takie jak: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, a także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku. Wśród wystawców znalazły się także szkoły kształcenia zawodowego: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie oraz Technikum Leśne w Białowieży. Swoje oferty zaprezentowali również lokalni pracodawcy: Pronar Sp. z o.o., Danwood S.A., Unihouse S.A., a także Wojskowe Centrum Rekrutacji. Podczas targów dopisała frekwencja zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak i zaproszonych gości. Targi były doskonałą okazją zachęcenia uczniów szkół podstawowych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego, którą mieli okazję sprawdzić i porównać w jednym miejscu.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji ?