Targi edukacyjno-zawodowe w subregionie białostockim

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr jako Lider projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza na targi edukacyjno-zawodowe organizowane w Białymstoku w dniu 24 kwietnia 2018 r.  w godzinach 09.00 – 14.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Targi są okazją do rozbudzenia, wśród uczniów klas gimnazjalnych, zainteresowania edukacją prowadzącą do uzyskania zawodu. 

Cele targów:

  • Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego subregionu białostockiego;
  • Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego;
  • Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w targach edukacyjno-zawodowych szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z subregionu białostockiego oraz  do przedstawienia swojej oferty kształcenia.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go na adres e-mail dobryzawod@bfkk.pl do dnia 17.04.2018 r.

 

Szczegółowe informacje www.dorbyzawod.pl

zgłoszenie_targi

Ulotka

plakat