Targi edukacyjno – zawodowe w subregionie bielskim

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ BRANŻOWYCH ORAZ TECHNIKÓW W SUBREGIONIE BIELSKIM

MIEJSCE: Hala Sportowa w Zespole Szkół Nr 1 im.
Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, ul. Szkolna
12, 17-100 Bielsk Podlaski.

CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół
kształcenia zawodowego; Zachęcenie uczniów szkół
gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia
zawodowego; Ukazanie korzyści nauki w konkretnym
zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

WYSTAWCY: Szkoły branżowe i technika oferujące
kształcenie zawodowe z subregionu bielskiego.

UCZESTNICY: Uczniowie szkół gimnazjalnych
z subregionu bielskiego.

TARGOM TOWARZYSZĄ: Spotkania mentoringowe
z pracodawcami.

ORGANIZATOR: Miasto Bielsk Podlaski.
Zapraszamy do czynnego udziału w targach
wszystkich gimnazjalistów z subregionu bielskiego!
www.dobryzawod.