targi edukacyjno-zawodowe subregionu suwalskiego

Już we środę 6 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00 – 14.00 serdecznie zapraszamy młodzieży ze szkół podstawowych do udziału w targach edukacyjno-zawodowych subregionu suwalskiego, które odbędą się w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach.

Zapraszamy w szczególności klas 7 i 8 do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół zawodowych (branżowych i techników), a także przygotowanie się do świadomego  oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach wzmacnia także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

 

Na stoiskach swoją ofertę zaprezentują:

 • Zespół Szkół w Dowspudzie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach
 • Technikum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Oddział w Suwałkach
 • Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
 • Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
 • Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach
 • Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 • Ochotnicze Hufce Pracy Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Suwałkach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

 

Serdecznie zapraszamy ?