TELEKONFERENCJA PONADNARODWA W PROJEKCIE NAWIGACJA 50+

„NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

POWR.04.03.00-00-W236/15

 

PROGRAM TELEKONFERENCJI PONADNARODWEJ

w dniu 10.01.2018r.

 

 

 8.45- 9.00 Rozpoczęcie telekonferencji i przywitanie uczestników
9.00-9.30 Przedstawienie zakresu działalności oraz zadań w projekcie nowego Partnera
 9.30-10.00 Przedstawienie funkcjonalności i zaawansowania prac nad narzędziami cz.1
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.00 Przedstawienie funkcjonalności i zaawansowania prac nad narzędziami cz.2
11.00-11.45 Dyskusja, rekomendacje
11.45-12.00 Sprawy różne, zakończenie telekonferencji