Telekonferencja w ramach projektu Nawigacja 50+

W dniu 19 września br. odbyło się międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją z partnerem projektu ze Szwecji, celem konsultacji ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50+ na poziomie LATARNIA 50+ oraz IGŁA KOMPASU 50+. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (BFKK, WEiZ UwB, firmy LECH Garmażeria Staropolska), jak też przedstawiciele instytucji zainteresowanych fazą wdrożenia w ich organizacji modelu zarządzania wiekiem NAWIGACJA 50+, jak też pracami w Lokalnym Partnerstwie na rzecz zarządzania wiekiem w woj. podlaskim.