Telekonferencja w ramach projektu Nawigacja 50+

30 stycznia 2017 r. odbyła się telekonferencja w ramach projektu „Nawigacja 50+ – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Wstępem administrator Magdalena Kochanowska przedstawiła cele główne projektu. Polskie doświadczenia w zakresie zarządzania wiekiem  omówiła dr Cecylia Sadowska-Snarska z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Szwedzkie doświadczenia w zakresie zarządzania wiekiem zreferował Pan Jan Schreil, Főretagarna, niemieckie doświadczenia związane z realizacją projektów Best Agers i Best Agers Lighthouses przybliżył Pan Hartwig Wagemester, Wirtschafsakademie Schleswig-Holstein GmbH.