Telekonferencja z partnerem z Niemiec w ramach projektu NAWIGACJA 50+

W dniu 21 września br. odbyło się międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją z partnerem projektu z Niemiec, celem konsultacji ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50+ na poziomie LATARNIA 50+ oraz IGŁA KOMPASU 50+. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (BFKK, WEiZ UwB, firmy LECH Garmażeria Staropolska), jak też przedstawiciele instytucji zainteresowanych pracami w Lokalnym Partnerstwie na rzecz zarządzania wiekiem w woj. podlaskim.