Trzecie posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 19 grudnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowych prac związanych z akredytacją w szkołach zawodowych BOF, jak też wstępną oceną jakości kształcenia w szkołach, w których odbyły się wizyty akredytacyjne.