Ułatwienia dostępu do biura Fundacji

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”, o nr WND-POWR.04.03.00-00-0043/20 zakupiliśmy urządzenie kroczące z siedziskiem “schodołaz” wspomagające wejście po schodach osób z niepełnosprawnością ruchową, bólem kończy dolnych lub kręgosłupa, obniżoną sprawności stawu biodrowego, urazami i przemęczeniem związanym z pracą. Osoby potrzebujące asysty wejścia po schodach przy użyciu schodołaza proszone są o wezwanie pomocy domofonem.