WARSZTATY dla kadry szkół zawodowych

W związku z udziałem szkół zawodowych w projekcie „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” i kontynuacją działań związanych z promocją placówek serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół prowadzących kształcenia zawodowe do udziału w warsztatach mających na celu wzmocnienie wizerunku szkoły oraz zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej i/lub kadry odpowiedzialnej za promocję i rekrutację w zakresie programowania rozwoju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji charakterystycznych dla młodego pokolenia.  Scan wypełnionego i podpisanego formularz prosimy odesłać na adres email: dobryzawod@bfkk.pl oraz  oryginał pocztą na adres Lidera Projektu:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Ul. Spółdzielcza 8; 15-411 Białystok.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.02.2019r.  W przypadku pytań proszę o kontakt e-mail lub telefoniczny – informacji udziela p. Marta Mazurczyk.

Zgłoszenie na warsztaty z zakresu promocji i relacji_02.2019