warsztaty strategiczne samorządu uczniowskiego

W ramach projektu „KOMPETENCJE mają GŁOS – program rozwoju kompetencji obywatelskich samorządów szkolnych szkół zawodowych” w dniach 12 grudnia, 13 grudnia oraz 15 grudnia 2022 r. przeprowadzane zostały warsztaty strategiczne dotyczące konsultacji projektu strategii działania i rozwoju samorządu uczniowskiego, opracowanej przez specjalistów Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.  Warsztaty zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Oświatowe (art. 85) samorząd uczniowski szkoły tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratyczny sposób wyłaniają organ reprezentujący uczniów i uprawniony do przedstawiania w ich imieniu opinii i wniosków.    Projekt strategii działania i rozwoju samorządu uczniowskiego dotyczy zatem wszystkich uczniów szkoły. 

W warsztatach strategicznych uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich z 28 szkół zawodowych województwa podlaskiego.  W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest strategia oraz z jakich elementów się składa. Po krótkim wprowadzeniu, uczniowie rozpoczęli pracę nad analizą SWOT, głównymi problemami oraz celami i kierunkami działania samorządów uczniowskich. Uczestnicy pracowali na narzędziach przygotowanych przez specjalistów Instytut Zarządzania UwB.

W trakcie warsztatów zostały wypracowane ciekawe wnioski dotyczące obecnej sytuacji samorządów uczniowskich szkół zawodowych, a także celów i kierunków ich rozwoju. Ponadto, spotkanie było również okazją do wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk między przedstawicielami szkół uczestniczących w warsztatach.