Wizyta akredytacyjna w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

27 listopada 2017  odbyła się wizyta akredytacyjna w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli:

Przewodnicząca Zespołu Oceniającego:

  1. Dr Cecylia Sadowska-Snarska – Członek BKA

Członkowie:

  1. Prof. dr hab. Anna Chmielak – ekspert zewnętrzny
  2. Dr Małgorzata Wenclik – członek BKA
  3. Rafał Michałowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawody: technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, fototechnik, 
  4. Adam Gardocki – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik logistyk
  5. Krzysztof Kosmowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik technologii odzieży/technik przemysłu mody
  6. Agnieszka Dudzińska – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik usług fryzjerskich
  7. Jan Bakun – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik masażysta
  8. Robert Malinowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawody: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa

 W dzisiejszym spotkaniu mieliśmy okazję spotkać się zarówno z kadrą zatrudniona w Szkole, jak też pracodawcami współpracującymi ze szkołą, organizacjami pozarządowymi i przede wszystkim uczniami ze wszystkich kierunków. Bardzo dziękujemy za stworzenie ciepłej atmosfery i obszerne odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące komisję.