WIZYTa STUDYJNa W POLSCE w ramach projektu Nawigacja 50 plus.

W dniach 04 – 06 czerwca br. odbywa się MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE EKSPERTÓW POŁĄCZONE Z WIZYTĄ STUDYJNĄ W POLSCE w ramach projektu NAWIGACJA 50+.

W pierwszym dniu wizyty odbyło się spotkanie z Zarządem BFKK  w siedzibie Fundacji gdzie goście zapoznali się z działalnością BFKK oraz omówiono programu wizyty. Następnie Dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska przedstawiła proces testowania modelu NAWIGACJA 50+. Po lunchu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Dr Mariusz Citkowski oraz Monika Garwolińska prezentowali  funkcjonalności platformy Zarządzania wiekiem.

W drugim dniu wizyty w godzinach porannych odbędą się Konsultacje narzędzi z poziomu KOMPAS 50+ na terenie Partnera projektu  firmy LECH Garmażeria Staropolska, po południu wizyta w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH w Białymstoku, testującej narzędzia na poziomie KOMPAS 50+ gdzie zostanie przedstawiona prezentacja działalności Stowarzyszenia i problemów zarządzania wiekiem w praktyce, efekty testowania narzędzi KOMPAS 50+.

W ostatnim dniu planowana jest wizyta w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku – instytucji z sektora publicznego testującej narzędzia na poziomie LATARNIA 50+ i KOMPAS 50+, gdzie odbędzie się prezentacja działalności US i problemów zarządzania wiekiem w praktyce, efekty testowania narzędzi KOMPAS 50+.