Wizyta studyjna w projekcie CZAS NA STAŻ

W marcu br. Zdalny Opiekun Testu z Białegostoku odbył Wizytę Studyjną w ramach projektu “CZAS NA STAŻ” kolejnej innowacji społecznej pt. Furtka do kariery – portal rekrutacyjny z porównywarką. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Talentów z Poznania od 15 stycznia 2018 r. i polega na opracowaniu porównywarki ofert pracy na wzór sprawdzonych i bardzo popularnych wśród młodzieży narzędzi lub stron do porównywania produktów i usług o złożonych cechach wzorem sklepów internetowych. Narzędzie umożliwi porównywanie ofert pracy, ofert edukacyjnych czy stażowych z zastosowaniem indywidualnie dobranych cech, właściwości, warunków ważnych dla osoby podejmującej decyzje. Po rozmowie z zespołem grantobiorcy ZOT stwierdził, że wszystkie założenia zaplanowane w specyfikacji innowacji  realizowane są terminowo i w sposób prawidłowy.

 

14 i 15 marca 2018 r. dokonano Ewaluacji Wewnętrznych dwóch grantów, które realizowane są w Poznaniu, tj. POZnaj HISTORIE ZAWODOWE – badanie losów absolwentów szkół zawodowych przez uczniów tych szkół, jako metoda praktycznego doświadczania rynku pracy oraz Box rekrutacyjny / skuteczne narzędzia przygotowujące na rozmowę kwalifikacyjną. Przeprowadzono wywiady pogłębione (osobiste rozmowy) oraz odbyły się spotkania fokusowe, dzięki którym pozyskano informacje pomocne do wyłonienia w przyszłości najlepszych, czterech rozwiązań do wdrożeń.