wizyty akredytacyjne bka

W okresie marzec-kwiecień 2021 r. przeprowadzono, w formie zdalnej, weryfikacyjne wizyty akredytacyjne w szkołach zawodowych BOF. Ich celem było zebranie uwag do przesłanych raportów, dodatkowych wyjaśnień, informacji, które zostaną uwzględnione przy podjęciu, przez Prezydium Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego, ostatecznej oceny odnośnie do jakości kształcenia w aspekcie potrzeb rynku pracy.