Wizyty akredytacyjne jako etap oceny jakości kształcenia

Białostocka Komisja Akredytacyjna ds. Szkolnictwa Zawodowego rozpoczyna wizyty akredytacyjne, jako kolejny etap prac związanych z oceną jakości kształcenia. Pierwsza wizyta odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w dniach 25 i 30 październik br. Oceny dokona powołany przez Radę BKA Zespół Oceniający w składzie:

Przewodnicząca Zespołu Oceniającego:

  1. Dr Cecylia Sadowska-Snarska – Członek BKA

Członkowie:

  1. Prof. dr hab. Anna Chmielak – ekspert zewnętrzny
  2. Dr Małgorzata Wenclik – członek BKA
  3. Rafał Michałowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik informatyk
  4. Lucyna Brajer – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik budownictwa
  5. Ryszard Kuliński – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych
  6. Dr inż. Jarosław Werdoni – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik elektryk
  7. Rober Malinowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik hotelarstwa