WŁĄCZ SIĘ I WSPÓŁDECYDUJ – Instytut Badań Edukacyjnych organizuje badanie potrzeb

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na warsztaty mające na celu identyfikację potrzeb w zakresie rozwoju systemu edukacji. Serwis edukacja.gov.pl ma być odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Dlatego Instytut Badań Edukacyjny rozpoczął cykl warsztatów, którego celem jest m.in.: określenie kluczowych funkcjonalności portalu. Na spotkania zaprosiliśmy osoby, które na co dzień pracują z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających.

Uczestnicy opowiedzieli, jakie zadania wykonują w swojej pracy, z jakich narzędzi korzystają i z kim współpracują. Następnie zostali zaproszeni do udziału w ćwiczeniach grupowych. Jednym z nich było stworzenie mapy podróży przedstawiającej kroki wybranego procesu np. wydawania orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Teraz eksperci Instytutu organizują kolejne warsztaty, które odbędą się w siedzibie IBE oraz online (Google Meet). Dokładny termin oraz godziny spotkania zostaną przekazane drogą mailową. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy o wypełnienie krótkiego  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_wfnEjmaFwi4WwwK60c0KOy7xW_-Ykr6KmP8_QrLQuRyZg/viewform

Na warsztaty zapraszamy:

nauczycieli,
dyrektorów szkół,
pracowników administracji szkolnej,
pracowników organów prowadzących szkoły lub placówek podległych,
pracowników kuratorium,
pracowników pracowników centralnych i okręgowych komisji edukacyjnych
pracowników uczelni wyższych,
uczniów,
studentów,
rodziców.