zaproszenie na I Kongres Kształcenia Dualnego

Szanowni Państwo, 

 

W ramach działań projektu “Podlaski Kompas Pracy” organizujemy wyjazd na I Kongres Kształcenia Dualnego w Warszawie w dniu 8.12.2022 r. Celem kongresu jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji oraz podkreślenie znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego ukierunkowanego na naukę w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnej gospodarki. Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich w szczególności:  dyrektorów, Kierowców kształcenia praktycznego, nauczycieli kształcenia praktycznego, doradców zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców.  

Kongres jest pierwszą w kraju ogólnopolską i międzysektorową debatą w zakresie kształcenia dualnego. W Kongresie udział wezmą i objęli patronatem: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Minister Rodziny I Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Minister Edukacji I Nauki prof. Przemysław Czarnek, Pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz przedstawiciele Ministerstwo Rozwoju i Technologii.  Efektem dyskusji będzie wypracowanie działań umożliwiających m.in. upowszechnienie, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz młodzieży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego w tym obszarze.

Program i informacji:

Informator_Kongres_Ksztalcenia_Dualnego

Prosimy o zgłoszenia przez link: https://tiny.pl/wfmpd

W ramach projektu zapewniamy transport i wyżywienie . Wyjazd planujemy z Białegostoku (w przypadku dużej ilość chętnych z subregionu suwalskiego rozważamy możliwość wyjazdu Busa z Suwałk). Szczegóły organizacyjne wyślemy osobom zgłoszonym. Biorąc pod uwagę krótki termin na zgłoszenia czekamy do dnia 5.12.2022 r. do końca dnia lub do wyczerpania limitu miejsc ( łącznie 25 osób).