zdalne posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 13.30 odbyło się zdalne posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. Celem spotkania była ocena jakości kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy w pięciu szkołach zawodowych BOF, a mianowicie w: Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku,  Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku.