Liczba wydanych certyfikatów

Liczba stand. egz. dla zadań zawodowych

Liczba stand. egz. dla umiejętności zawodowych

Liczba przeprowadzonych egzaminów

Liczba uczniów uczestniczących w walidacji