Liczba uczniów

Liczba godzin doradztwa

Liczba sesji IPDnrK zreal. przez dor. szkolnych

Liczba zadań zaw. w ramach staży i szkoleń

Liczba sesji IPDnrK zreal. przez dor. kompetencji