SPOTKANIE PIERWSZE: Wymagania stanowisk pracy: informacja o stanowiskach pracy dostępnych w BOF, z opisem zadań zawodowych, czynności, maszyn, urządzeń oraz zarobków i wymagań kwalifikacyjnych – doradca kompetencji badający firmy lub doradca zawodowy pracujący w szkole, umawiający ucznia na IPDnrK oraz korzystający z zasobów internetowych badania luki kompetencyjnej.

SPOTKANIE DRUGIE: Predyspozycje do stanowisk pracy określone poprzez badania kwestionariuszowe i określenie indywidualnej luki kompetencyjnej – doradca kompetencji korzystający z narzędzia badania indywidualnej luki kompetencyjnej.

SPOTKANIE TRZECIE: Indywidualny Plan na rzecz Kompetencji IPnrK, czyli zakontraktowanie działań projektu, takich jak staże zawodowe, kursy specjalistyczne, walidacja i certyfikacja zamykających indywidualną lukę kompetencyjną – doradca kompetencji pracujący w projekcie lub doradca zawodowy pracujący w szkole i programach rozwojowych szkół.