Suma ocen

Liczba ocen instytucjonalnych

Liczba ocenionych kierunków

Liczba ocen wyróżniających

Liczba ocen pozytywnych