Opis stanowiska

Bezpłatny 3 miesięczny staż w zespole składającym się z pracowników naukowych.

20 godzin tygodniowo.

Elastyczny grafik z możliwością dopasowania do zajęć na uczelni oraz możliwością godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Stażysta będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia i wysokich umiejętności praktycznych w zakresie:

  • Realizacji kwestionariuszy badawczych w firmach,
  • Opracowywania raportów z badań,
  • Opracowywania prezentacji i wyników badań,
  • Wprowadzania danych do bazy informatycznej,
  • Aktywnego udział w stałych spotkaniach zespołu badawczego (praca zespołowa,
  • Prezentowania wyników badań dla zespołu BFKK i ekspertów zewnętrznych,
  • Spotkań z Zarządem Fundacji i dyskusja o kierunkach działań rozwojowych na rzecz kompetencji w regionie,
  • Wykonywanie innych prac administracyjno – biurowych.

Ponadto stażysta będzie współpracował z przedstawicielami instytucji i pracodawcami z naszego regionu. Po ukończeniu stażu wystawiamy dokument potwierdzający nabyte umiejętności. Oferujemy możliwość dalszej współpracy w dziale analiz.

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym kandydatów na staż, podpisanie i załączenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi na adres   fundacja@bfkk.pl 

 

obowiązek-informacyjny-wolontariat

Formularz zgłoszeniowy