Opis stanowiska

Bezpłatny 3 miesięczny staż w zespole składającym się z administratorów projektów.

20 godzin tygodniowo.

Elastyczny grafik z możliwością dopasowania do zajęć na uczelni oraz możliwością godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Stażysta będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia i wysokich umiejętności praktycznych w zakresie:

  • Rekrutacji uczestników do projektów oraz monitorowania dokumentacji rekrutacyjnej,
  • Tworzenia baz danych uczestników projektów,
  • Organizacji staży zawodowych w zakresie kontaktów z pracodawcami i uczestnikami projektów,
  • Organizacji działań zaplanowanych w projekcie (szkolenia, warsztaty itp.),
  • Opracowywania harmonogramów poszczególnych działań i ich bieżącego monitoringu,
  • Monitoringu i prowadzenia dokumentacji projektowej,
  • Spotkań z Zarządem Fundacji i dyskusja o kierunkach działań rozwojowych na rzecz kompetencji w regionie,
  • Wykonywanie innych prac administracyjno – biurowych.

Ponadto stażysta będzie współpracował z przedstawicielami instytucji i pracodawcami z naszego regionu. Po ukończeniu stażu wystawiamy dokument potwierdzający nabyte umiejętności. Oferujemy możliwość dalszej współpracy.

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym kandydatów na staż, podpisanie i załączenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi na adres   fundacja@bfkk.pl 

 

obowiązek-informacyjny-wolontariat

Formularz zgłoszeniowy