MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Hotelu Unibus, ul. Widowska 4, Bielsk Podlaski

CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego. Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego. Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

plakat Bielsk