MIEJSCE: Suwałki
– Zespół Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33,
– Zespół Szkół nr 4, ul. Sejneńska 14.

CELE: Prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego. Zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego; Ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia.

plakat Suwałki