Firmy i stanowiska

Łączna liczba przebadanych firm

Branża administracyjno-usługowa

Branża budowlana

Branża elektryczno-elektroniczna

Branża mechaniczna i górniczo-hutnicza

Branża rolniczo-leśna z ochroną środowiska

Branża turystyczno-gastronomiczna

Branża medyczno-społeczna

Branża artystyczna