PUBLIKACJE 2023

Raport z badań potrzeb kompetencyjnych firm 2023

 

PUBLIKACJE GRUDZIEŃ 2021

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia grudzień 2021

Zapotrzebowanie na kursy grudzień 2021

Zapotrzebowanie na staże grudzień 2021

Zapotrzebowanie na KKZ i KUZ grudzień 2021

 

PUBLIKACJE 2021

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia 2021

Zapotrzebowanie na kursy 2021

Zapotrzebowanie na staże 2021

Zapotrzebowanie na KKZ i KUZ 2021

 

PUBLIKACJE 2020

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia 2020

Zapotrzebowanie na staże 2020

Zapotrzebowanie na kursy 2020

Zapotrzebowanie na KKZ i KUZ 2020

 

PUBLIKACJE 2019

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia 2019

Zapotrzebowanie na kursy 2019

Zapotrzebowanie na staże 2019

Zapotrzebowanie na KKZ i KUZ 2019

 

PUBLIKACJE 2018

Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia 2018

Zapotrzebowanie na kursy 2018

Zapotrzebowanie na staże 2018

Zapotrzebowanie na KKZ i KUZ 2018

 

BADANIA POTRZEB KOMPETENCYJNYCH FIRM NA TERENIE BOF – RAPORTY DLA 8 OBSZARÓW KSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

Obszar administracyjno-usługowy

Raport obszar administracyjno-usługowy 2022

 

Obszar budowlany

Raport obszar budowlany 2022

 

Obszar elektryczno-elektroniczny

Raport obszar elektryczno – elektroniczny 2022

 

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy

Raport obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy 2022

 

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska

Raport obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska 2022

 

Obszar turystyczno-gastronomiczny

Raport obszar turystyczno-gastronomiczny 2022

 

Obszar medyczno-społeczny

Raport obszar medyczno-społeczny 2022

 

Obszar  artystyczny

Raport obszar artystyczny 2022

 

Kompetencje kluczowe

Raport Kompetencje kluczowe 2022