Liczba uczniów korzystających ze wsparcia

Liczba przebadanych stanowisk

Spotkania mentoringowe z pracodawcami

Liczba uczniów korzystających z doradztwa

Sieć doradców