Adaptacja Plus – wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Fundacja BFKK rozpoczęła realizację projekt PO KL 8.1.1 „ADAPTACJA PLUS – wsparcie kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie ma za zadanie wesprzeć podlaskich przedsiębiorców w podejmowaniu działań zmierzających do poszerzania dotychczasowych rynków zbytu i kreowania skutecznej oferty handlowej, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego. Proponowane działania służą poprawie kwalifikacji menedżerów i pracowników oraz wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw w kluczowych dla Podlasia branżach w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, polityki personalnej, metod i technik handlowych oraz umiejętności językowych.

Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników z kluczowych branż przemysłu województwa podlaskiego.

Projekt jest skierowany do menedżerów oraz pracowników (w tym zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) z podlaskich mikro, małych oraz średnich firm z branż – rolno-spożywczej, drzewnej, maszynowej, bieliźniarskiej i turystycznej.

Okres trwania projektu: 01.04.2010-31.03.2011.


W ramach projektu zaplanowaliśmy:

Cykl warsztatów menedżerskich (dwuczęściowe szkolenia wyjazdowe) skierowanych do kadry zarządzającej z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi (pierwsza część) oraz praktycznych umiejętności menedżerskich (druga część). Program warsztatów zakłada m.in. strategiczne ZZL, efektywne planowanie i organizacja pracy, zarządzanie kompetencjami, kierowanie zespołem oraz przywództwo, komunikacja interpersonalne, zarządzanie czasem i zarządzanie konfliktem. Szkolenia mają na celu zwiększenie efektywności menedżerów w zarządzaniu zasobami ludzkimi podlaskich firm i organizowane będą w atrakcyjnych Ośrodkach Szkoleniowo-Konferencyjnych na Podlasiu.

Planujemy realizację 4 edycji warsztatów dla 48 menedżerów podlaskich przedsiębiorstw.

Pierwsza część cyklu

Temat: “Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”; 2-dniowe, wyjazdowe – Hotel “Warszawa” w Augustowie, grupy 12-osobowe

Termin realizacji: 19-20.06, 26-27.06 oraz 03-04.07.2010r. (proszę wybrać jeden z terminów)

PROGRAM I CZĘŚCI CYKLU

Druga część cyklu:

Temat: “Rozwój Umiejętności Menedżerskich”; 2-dniowe, wyjazdowe, grupy 12-osobowe

Termin: IX 2010

PROGRAM II CZĘŚCI CYKLU

KOSZT: 20 % ceny cyklu warsztatów – przedsiębiorstwa mikro i małe – 361 zł/os, 30% ceny cyklu warsztatów – przedsiębiorstwa średnie – 541,50 zł/os


2-dniowe szkolenia wyjazdowe dla pracowników działów HR z zakresu polityki personalnej mające na celu rozwój kompetencji pracowników działów kadr z zakresu optymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego w firmie. Program szkolenia zakłada m.in. zagadnienia z zakresu planowania zatrudnienia, metod rekrutacji i selekcji pracowników, optymalizacji struktury zatrudnienia oraz elastycznych form pracy. Szkolenia organizowane będą w atrakcyjnych Ośrodkach Szkoleniowo-Konferencyjnych na Podlasiu.

Planujemy realizację 4 edycji szkoleń wyjazdowych dla 48 pracowników działów kadr.

Temat: “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie”; 2-dniowe, wyjazdowe – Hotel Żubrówka w Białowieży, grupy 12-osobowe

Termin:

 • 11 – 12.09.2010 – Hotel Żubrówka w Białowieży
 • 18 – 19.09.2010 – Hotel Żubrówka w Białowieży

KOSZT: 20% ceny szkolenia – przedsiębiorstwa mikro i małe – 138 zł/os, 30% ceny szkolenia – przedsiębiorstwo średnie – 207 zł/os


16-godzinne szkolenia stacjonarne z zakresu technik handlowych przyczyniających się do wzrostu sprzedaży, skierowane do pracowników działów handlowych, zakładające w programie: profesjonalną obsługę klienta, zarządzanie relacjami z klientem, teorię komunikacji i negocjacji oraz budowanie sieci kontaktów handlowych.

Planujemy realizację 16 edycji szkoleń stacjonarnych dla 192 pracowników działów sprzedaży i marketingu

Szkolenia dla handlowców: 16-godzinne, stacjonarne, grupy 12-osobowe

Terminy szkoleń:

 • 01-02.10.2010 – Negocjacje handlowe / Program szkolenia: TUTAJ
 • 08-09.10.2010 – Bezpośrednia obsługa klienta w trudnych sytuacjach / Program szkolenia: TUTAJ
 • 15-16.10.2010 – Negocjacje handlowe / Program szkolenia: TUTAJ
 • 06-07.11.2011 – Obsługa klienta w sytuacjach trudnych / Program szkolenia: TUTAJ
 • 19-20.11.2010 – Bezpośrednia obsługa klienta w trudnych sytuacjach / Program szkolenia: TUTAJ
 • 27-28.11.2010 – Bezpośrednia obsługa klienta w trudnych sytuacjach / Program szkolenia: TUTAJ
 • 04-05.12.2010 – Obsługa klienta w sytuacjach trudnych / Program szkolenia: TUTAJ
 • 10-11.12.2010 – Psychologia sprzedaży / Program szkolenia: TUTAJ
 • 14-15.01.2011 – Negocjacje handlowe / Program szkolenia: TUTAJ
 • 04-05.02.2011 – Skuteczny lider zespołu sprzedażowego / Program szkolenia: TUTAJ
 • 11-12.02.2011 – Bezpośrednia obsługa klienta w trudnych sytuacjach / Program szkolenia: TUTAJ
 • 17-18.02.2011 – Obsługa klienta w sytuacjach trudnych (w Sokółce) / Program szkolenia: TUTAJ
 • 26-27.02.2011 – Psychologia sprzedaży / Program szkolenia: TUTAJ
 • 19-20.03.2011 – Negocjacje handlowe / Program szkolenia: TUTAJ
 • 23-24.03.2011 – Skuteczny lider zespołu sprzedażowego / Program szkolenia: TUTAJ
 • 29-30.03.2011 – Bezpośrednia obsługa klienta w trudnych sytuacjach / Program szkolenia: TUTAJ

KOSZT: 20% ceny szkolenia – przedsiębiorstwa mikro i małe – 90 zł/os, 30% ceny szkolenia – przedsiębiorstwo średnie – 135 zł/os


64-godzinne biznesowe szkolenia językowe (język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański) z wykorzystaniem skutecznej metody nauczania communicative approche oraz słownictwa branżowego, skierowane do pracowników działów handlowych i marketingu, rozwijające umiejętności komunikacyjne w języku obcym.

Planujemy realizację 10 edycji szkoleń stacjonarnych dla 100 pracowników działów marketingu i sprzedaży

Temat: “Język obcy biznesowy”; 64-godzinne, stacjonarne, grupy 10-osobowe

Termin: X 2010 – III 2011

KOSZT: 20% ceny szkolenia – przedsiębiorstwa mikro i małe – 204 zł/os, 30% ceny szkolenia – przedsiębiorstwo średnie – 306 zł/os


Dokumenty do pobrania:


UWAGA! Zmiana Regulaminu rekrutacji do projektu ADAPTACJA PLUS.

Informujemy, iż w związku z wejściem nowego Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL w projekcie mogą wziąć udział:

 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • właściciele pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 21.12.2010r.

NOWY REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację 10 szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu “Adaptacja Plus – wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie kryzysu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe


Osoby do kontaktu:

 • Marta Teklińska – Koordynatorka – 500 276 623 / mteklinska@bfkk.pl
 • Ewa Brajczewska-Rębowska – Ekspertka ds. szkoleń – 784 623 373 / ebrajczewska@bfkk.pl
 • Joanna Jaroszewicz – Ekspertka ds. rekrutacji – 795 392 218 / jjaroszewicz@bfkk.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie ! Zgłoszenia są przyjmowane drogą telefoniczną, mailową, pocztą oraz osobiście w Biurze Fundacji.

REKRUTACJA TRWA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!