Adaptacja – wsparcie szkoleniowe kadr przedsiębiorstw z kluczowych branż przemysłu województwa podlaskiego

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr podjęła realizację projektu PO KL 8.1.1 “ADAPTACJA – wsparcie szkoleniowe kadr przedsiębiorstw z kluczowych branż przemysłu województwa podlaskiego”, skierowanego do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z kluczowych branż przemysłu w naszym województwie: rolno-spożywczej, drzewnej, metalowo-maszynowej oraz bieliźniarskiej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2009 – 30.06.2010

Cel projektu: Zwiększenie do końca czerwca 2010r. kwalifikacji 400 pracowników i przedsiębiorców, działających w kluczowych branżach przemysłu: rolno-spożywczej, drzewnej, metalowo-maszynowej i bieliźniarskiej.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie kompetencji do końca października 2009r. 60 menedżerów podlaskich przedsiębiorstw z zakresu nowoczesnych metod zarządzania projektami.
  2. Podniesienie umiejętności handlowych w zakresie technik sprzedaży do końca czerwca 2010r. 240 pracowników działów sprzedaży podlaskich przedsiębiorstw.
  3. Rozwój umiejętności komunikowania się w językach obcych do końca czerwca 2010r. 100 pracowników działów marketingu, promocji i sprzedaży podlaskich przedsiębiorstw.

Beneficjenci projektu: Grupą docelową projektu jest 400 menedżerów i pracowników z 60 podlaskich przedsiębiorstw z czterech kluczowych w województwie branż przemysłu: rolno-spożywczej, drzewnej, maszynowej i bieliźniarskiej, w tym 60 menedżerów z mikro i małych przedsiębiorstw i 340 pracowników z mikro i małych przedsiębiorstw.

Oferta projektu:

  1. Wsparcie szkoleniowe menedżerów – dwudniowe szkolenia skierowane do menedżerów podlaskich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania projektami w następujących obszarach: informacja i komunikacja, szkolenia i kwalifikacje pracowników, współpraca, marketing i PR oraz umiędzynarodowienie. Dwudniowe Szkolenia będą organizowane w Ośrodkach Szkoleniowo – Konferencyjnych.
  2. Wsparcie szkoleniowe handlowców – dwudniowe szkolenia skierowane do handlowców zatrudnionych w podlaskich przedsiębiorstwach z zakresu szeroko rozumianych technik handlowych ( m.in. „Skuteczne techniki sprzedaży”, „Organizacja pracy handlowców w firmie”, „Merchandising”, „Negocjacje handlowe”).
  3. Rozwój umiejętności językowych – 64-godzinne specjalistyczne szkolenia językowe adresowane do pracowników działów marketingu, promocji i sprzedaży.

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA JĘZYKOWE – JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ŚREDNIOZAAWASNOWANYM! WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIACH, UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z ZESPOŁEM PROJEKTU!

Osoby do kontaktu:

  • Marta Teklińska – Koordynatorka – 85 653 77 00, mteklinska@bfkk
  • Ewa Brajczewska – Rębowska – Ekspertka ds. szkoleń – 85 653 77 00, ebrajczewska@bfkk.pl