Data publikacji: 18.03.2021

ECO-CENTRUM KOMPETENCJI BOF – UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ I ZASOBAMI

Administrator projektu

Justyna Żynel-Etel (emaill: jzynel@bfkk.pl)

Lider projektu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy

 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Modernizacja systemu kształcenia zawodowego w obszarze gospodarowania energią i zasobami poprzez podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie BOF w okresie 01.01.2021 – 31.10.2023.

Do kogo skierowany

 Wsparcie skierowane jest do uczniów 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), tj. na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub Powiat Białostocki:

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 15-029 Białystok;

Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok;

Zespół  Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 15 – 702 Białystok

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 Białystok

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok;

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26 15-566 Białystok

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Odziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 15 – 002 Białystok;

Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, ul. Stołeczna 15-879 Białystok;

Zespół Szkół Zawodowych nr 2im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1;

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok;

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 15 – 703 Białystok;

Zespół Szkół Ogólnokształcących ¡Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 18-100 Łapy

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka 16-020

Planowane efekty

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF poprzez podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30  nauczycieli z 14 szkół zawodowych i dostosowanie  do potrzeb regionalnej i lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Zadaniem projektu jest realizacja działań mających na celu stworzenie branżowego centrum kompetencji w zakresie efektywności gospodarowania energia i zasobami.

Cel ten będzie realizowany poprzez 9 komplementarnych działań:

  1. BADANIE POTRZEB kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyjnych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami;
  2. DORADZTWO ecoKOMPETENCJI: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, realizacja doradztwa dla  uczniów;
  3. ecoSZKOLENIA dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja zajęć ecoWychowanie, projekty badawczo− wdrożeniowe;
  4. ecoSTAŻE I PRAKTYKI zawodowe dla uczniów;
  5. CERTYFIKACJA ecoKOMPETENCJI: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych;
  6. ZASOBY ecoEDUKACJI: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowaniem energią i zasobami;
  7. ecoKOMPETENCJE NAUCZYCIELI, w tym: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy studyjne;
  8. WSPÓŁPRACA z uczelniami, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych;
  9. ecoLABORATORIA edukacyjne i demonstracyjne – wyposażenie i prowadzenie działalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF;

 

Wartość projektu

4 949102,26

Dofinansowanie

4 278 383,88

Okres realizacji

01.03.2021 - 31.10.2023