Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zakończyła realizację projektu “Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Celem projektu była promocja osób niepełnosprawnych jako atrakcyjnych kandydatów na rynku pracy.

W warsztatach aktywizacji zawodowej z udziałem psychologów, doradców zawodowych, lekarzy i rehabilitantów wzięło udział 310 osób niepełnosprawnych z regionu województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego. Dla każdego z nich został opracowanych Indywidualny Plan Działania.

16 najlepszych absolwentów warsztatów zostało skierowanych na 3-miesięczne staże zawodowe w wybranych instytucjach.

Projekt realizowany był na zlecenie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.