Innowacje rynku pracy – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych

Fundacja BFKK w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymsotku w okresie od 07.07.2011 roku do 30.06.2013 roku realizowała projekt “INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 sparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

“Najpierw myśl na małą skalę”

Zgodnie z powyższym mottem testowano i zaadaptowano Dobre Praktyki krajów Unii Europejskiej za sprawą współpracy z zagranicznymi partnerami projektu:

  • PARLAMENT HANZEATYCKI w Hamburgu – stowarzyszenie zrzeszające Izby Rzemieślnicze z regionu Morza Bałtyckiego, stworzy możliwość pozyskania dobrych praktyk z 6 krajów UE w zakresie promocji i kształcenia w nowoczesnym rzemiośle.
  • APPLIED VOCATIONAL PSYCHOLOGY AND POLICY RESEARCH UNIT – organizacja zrzeszająca psychologów, doradców, trenerów i ekonomistów z 7 krajów, również spoza UE.

Twórz z nami lepsze jutro.

Zmień rynek pracy…

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.