Kadry przyszłości – wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego

Fundacja BFKK w okresie od 01.02.2012 roku do 31.07.2013 roku realizowała projekt “Kadry przyszłości wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CEL GŁÓWNY: Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców, pracowników, osób samozatrudnionych z podlaskich firm z kluczowych sektorów woj. podlaskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  2. Uaktualnienie wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, kadr i płac.
  3. Zwiększenie umiejętności w zakresie sprzedaży i obsługi klienta pracowników podlaskich przedsiębiorstw.

UCZESTNICY SZKOLEŃ: Szkolenia skierowane do przedsiębiorców, pracowników oraz osób samozatrudnionych z podlaskich firm z 4 kluczowych sektorów woj. podlaskiego, jak: spożywczy, turystyka, handel, budownictwo oraz z firm współpracujących z ww. sektorami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.