Data publikacji: 14.09.2017

Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży

Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych

Administrator projektu

Iwona Pietrzak (ipetrzak@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Miasto Białystok

Realizatorzy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

3.1 Kształcenie i edukacja

Cel główny

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK do 31.01.2018r. w 5 szkołach gimnazjalnych (PG 2, PG 4, PG 15, PG 19 i PG 30) na terenie M. Białegostoku poprzez innowacyjne wykorzystanie TIK do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych 300 uczniów (138K/162M) i zwiększenia kompetencji 30 nauczycieli (21K/9M)

Do kogo skierowany

Do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych (SP 33, XIV LO, SP5, SP 20, SP38)

Planowane efekty

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz w zakresie TIK uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych

Wartość projektu

621 291,25 PLN

Dofinansowanie

590 191,25 PLN

Okres realizacji

01.06.2017–30.09.2018