Data publikacji: 14.09.2017

Krok w przyszłość

Program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Administrator projektu

Iwona Pietrzak (ipietrzak@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Wysokomazowiecki/ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Cel główny

Podniesienie do końca września 2017 kompetencji 50 uczniów (30K,20M) kształcących się w kierunkach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami woj. podlaskiego oraz 3 (3K) nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem, poprzez realizację dopasowanych indywidualnie staży zawodowych w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim oraz w Polsce, w celu zwiększenia szans na regionalnym rynku pracy.

Do kogo skierowany

Do 50 uczniów i 3 nauczycieli ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 60 uczniów i 3 nauczycieli kształcenia zawodowego z trzech kierunków kształcenia (technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego) zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu z Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem podniesie swoje kompetencje poprzez udział w stażach zawodowych poprzedzonych zbadaniem luki kompetencyjnej.

Wartość projektu

513 263,12 PLN

Dofinansowanie

436 273, 66 PLN

Okres realizacji

01.10.2016-30.09.2017