Data publikacji: 20.07.2017

Nawigacja 50 plus

Interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50. roku życia w mikro, małych i średnich firmach

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

 

Podręcznik wdrożeniowy “Zarządzanie wiekiem w organizacji – model NAWIGACJA50+”

Administrator projektu

Anna Moczulewska (amoczulewska@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania; Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja; Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH – Niemcy, Lech Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Cel główny

Celem głównym niniejszego projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+ wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze MMSP, MMSP i instytucje otoczenia biznesu we wdrażaniu zarządzania wiekiem.

Do kogo skierowany

Do osób pracujących, w grupie wiekowej 50+, zainteresowanych utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, w tym osób świadczeniem usług planowania i zarządzania karierą zawodową na rzecz pracowników niepełnosprawnych; firm z sektora MMSP – kadra zarządzająca, specjaliści Human Resources, pracownicy działów kadr zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzaniem wiekiem personelu w firmach; instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu realizujących politykę promocji zatrudnienia, posiadających instrumenty wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej. W grupie tej znajdują się także doradcy zawodowi publicznych (urzędy pracy) oraz niepublicznych instytucji rynku pracy (agencje poradnictwa zawodowego) zajmujący się.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie do praktyki nowego modelu NAWIGACJA 50+, czego bezpośrednim skutkiem będzie wzrost aktywności pracowników 50+ w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach a także wzrost świadomości instytucji biorących udział w projekcie w zakresie właściwego ZZL, w tym zarządzania wiekiem.

 

 

Wartość projektu

1 580 300,00 PLN

Dofinansowanie

1 490 064,87 PLN

Okres realizacji

2017.01.01-2019.06.30