Nowe horyzonty 2 – Partnerstwa na rzecz obszarów wiejskich

2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr wraz z partnerem w projekcie Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 1 lipca 2006r. rozpoczęła realizację projektu doradczo-szkoleniowego dla rolników i domowników planujących odejście z rolnictwa lub znalezienie dodatkowego zatrudnienia poza rolnictwem.

Projekt był realizowany w oparciu o sieć 14 Centrów Aktywizacji Rozwoju z aktywnym udziałem oddziałów ODR Szepietowo na terenie wszystkich powiatów województwa.

Projekt był konsekwentną realizacją działań podjętych w ramach projektu realizowanego w raku 2005 “Nowe Horyzonty – poradnictwo, szkolenia i pośrednictwo pracy dla osób odchodzących z rolnictwa” w ramach działania 2.3 ZPORR. Celem projektu było wsparcie osób odchodzących z rolnictwa poprzez kompleksową usługę reorientacji zawodowej polegającej na zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych w drodze szkoleń zawodowych, poprzedzonych usługą poradnictwa zawodowego. Poradnictwo obejmowało zarówno sesję grupową, indywidualne spotkania z doradcą rolniczym i indywidualne sesje z doradcą zawodowym. Dodatkowym celem była pomoc w zdobyciu nowej pracy poprzez świadczenie usługi pośrednictwa pracy.

Okres realizacji: 01.07.2006 – 31.12.2007

Szkolenia: 1 095 osób w tym 480 kobiet i 615 mężczyzn

Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne) : 1 080 osób

Informacja zawodowa: 400 osób w tym 1800 kobiet i 2200 mężczyzn

Pośrednictwo pracy: 400 osób 150 kobiet i 250 mężczyzn

Zrealizowano 103 szkolenia zawodowe.

Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 1069 osób, jednak 8 przerwało uczestnictwo.

W ramach wszystkich przeprowadzonych szkoleń zostało zrealizowanych 8083 godzin szkoleniowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.